demo

Ejerbolighandel generelt

EJERBOLIGHANDEL

Hvad enten du ønsker at gennemføre dele af handlen selv eller vil støtte dig til rådgivere og mæglere, er det en god idé at skabe overblik over hele handelsprocessen.

AT KØBE BOLIG I DANMARK

Alle kan som udgangspunkt købe og eje boliger i Danmark. Dette er dog en sandhed med modifikationer, idet der er begrænsninger. Begrænsningerne angår både visse personer, selskaber og boligtyper.

EJERBOLIGSØGNING

Når du skal på boligmarkedet for at lede efter den helt rigtige bolig er det en god idé at overveje hele din situation, så du kan finde en passende bolig.

ANNONCER OG SALGSOPSTILLINGER

Boligannoncer og salgsopstillinger er skriftlige præsentationer af boliger. De rummer faste udtryk og salgsvendinger, som det er en fordel at kende betydningen af. Men de rummer også væsentlige oplysninger om f.eks. den reelle udgift ved at eje boligen.

UDBUDSFORMER

Fast ejendom udbydes normalt i almindelig handel. Undertiden kan en ejendom dog udbydes på andre vilkår, fx når ejendommen udbydes i licitation eller på tvangsauktion.

SIKKER HUSHANDEL - HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand.

FEJL OG MANGLER VED BOLIGEN

Når du køber en bolig, der ikke er nybygget, vil der ofte være uforudsete skavanker og skader. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at du som køber kan kræve udgifterne hertil dækket.

BERIGTIGELSE AF BOLIGHANDLEN

At berigtige en bolighandel vil i praksis sige at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår.

STATISTIK OVER BOLIGMARKEDET

Her finder du forskellige statistikker over boligmarkedet.

STATISTIK OVER BOLIGUDBUD

I boligudbudsstatistikken kan du se, om huspriserne og antallet af handler er gået op eller ned i den forgangne måned eller de forgangne år.

 

 

Frontend

 

ny froentend bygge hus

 

Backend

Insider viden

værktøjer

Konkurssikring