Lavenergihuse, pasivhuse og 0 energihuse

Lavenergihuse er huse der bruger mindre energi end bygningsreglementet kræver i “energirammen”

 lavenergihuse

Krav til lavenergihuse

Der findes to klasser af lavenergi huse

  • Lavenergihus klasse 2 / 2015, der må bruge 42% mindre end normale huse
  • Lavenergihus klasse 1 / 2020, der må bruge 62% mindre energi end et standardhus

Energirammen siger at et standardhus må bruge 52kwh pr m2 pr år, + et tillæg på 1650 kwh. Selve beregningen, om huset lever op til energirammen, kan være kompliceret, og laves typisk af bygningskonstruktøren, arkitekten eller typehusfirmaet.

Sådan bygges et lavenergihus

  • Lavenergihuse har altid tykkere isolering, og man har gjort sig særligt umage for at undgå kuldebroer og utætheder.
  • Lavenergihuse er særlige lavenergi ruder der har meget lille energitab,  og bygningens udformning er optimeret så man får særligt meget glæde af sollysets gratis varme.
  • Der er varmegenvinding på ventilationsanlægget

Lavenergihuse i træ.

Træ er særligt velegnet til lavenergihuse, fordi træ naturligt isolerer bedre end beton og mursten, og fordi det et lettere at bygge højisolerede træhuse, uden at vægtykkelsen bliver urimeligt stor.

Fordele ved lavenergihuse;

Lavenergihuse bruger mindre energi, er billigere at opvarme, mere miljørigtige, og det er ikke krav om at det skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning

Ulemper ved lavenergihuse;

Fordi en stor del af opvarmningen er passiv og dermed ureguleret, kan selv små ændringer i soltimer, årstid, belysning, badevaner og antal hjemmeboende børn, være med til at påvirke temperaturen og komforten. Især i de første lavenergihuse, var det et problem, fabrikanterne er dog blevet bedre til at regulere komforten.

Godkendelse;

Det er kommunen (teknisk forvaltning), der afgør om huset lever op til kravene, hvis man køber et lavenergi hus af et typehus firma, vil typehusfirmaet have alle de relevante beregninger der skal til for at få huset godkendt. Du kan læse mere om lavenergihuse i bygningsreglementet

 

Pasivhuse, hvad er det?

Pasivhuse er et “super laveenergihus”, dvs et hus der er passivt opvarmet af solvarme, beboere og installationer, og som sådan ikke behøver at få tilført varme udefra. Begrebet kommer fra tyskland, og er ikke noget officielt begreb. Det svarer stort set til det vi i Danmark kalder 0 -energi huse.

0 energi huse.

0 energi huse er et begreb der er indført af visse typehus fabrikanter, og som efterhånden er et fast begreb indenfor nybyggeri. Et 0 energi hus, er et hus der ikke behøver at få¨tilført varme for at holde en passende rumtemperatur. Typisk har man varmegenvinding for ikke at miste energi ved ventilation, og selve huset er så godt isoleret at belysning, beboerer og andre passive varmekilder er nok til at opvarme huset.